Miejsce realizacji Zakres wykonanych robót Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji
Konsulat Generalny RP w Kolonii Rozbudowa systemu zabezpieczeń technicznych w zakresie Systemu Kontroli Dostępu – iProtect o 1 przejście kontrolowane (blokada na drzwiach między salą obsługi klienta a pokojem rozmów) - wykonanie okablowania, montaż, uruchomienie, integracja ....... 18.12.2015 r.
Konsulat Generalny RP w Kolonii Konserwacja i serwis systemów zabezpieczenia technicznego ....... 3 lata
PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. Gdynia, ul. Morska 350 a - Budynek C3 wykonanie dokumentacji projektowej systemu kontroli dostępu w budynku C3 ....... 30 dni
GPZ Żydowo Energa-Operator dostawa i uruchomienie urządzeń KD 26.11.2015 1-2 tydzień 2016
PKO BP S.A. Gdynia ul.Waszyngtona 17 WATERFRONT Modernizacja systemu telewizji dozorowej (CCTV), dostawa, montaż i konfiguracja rejestratorów oraz szaf typu RACK wraz z wyposażeniem 23.11.2015 15.12.2015
OLIVIA BUSINESS CENTRE Sp. z o.o. OLIVIA 4 SKA ul. Batorego 16/1A 80-251 Gdańsk System KD: 1) Z1 - obiektowa KD do lokalu etap I na 8p. Olivia Four; niezależna KD w lokalu (3 drzwi wewnętrzne); 2) Z2 - rozbudowa obiektowej KD na 8p. Olivia Four Z1: 05.10.2015
Z2: 30.10.2015
Z1: 21.10.2015
Z2: 27.11.2015
Zajezdnia Tramwajowa Franowo w Poznaniu Przegląd SSWiN oraz monitoringu DIVA 19.10.2015 W realizacji
Obiekty Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Wykonanie systemu KD do pomieszczeń energetycznych wraz z integracją systemu głosowego i systemu interkomowego z Portem Lotniczym Gdańsk 28.08.2015 18.09.2015
Energa Elektrownie Ostrołęka Ul. Energetyczna 5 Ostrołęka Energa Operator Dostawa i uruchomienie urządzeń KD 06.10.2015 29.10.2015
OLIVIA BUSINESS CENTRE OLIVIA 4 S.K.A. 80-251 Gdańsk ul. Batorego 16/1A – 2p. INKUBATOR SKD 04.09.2015 29.09.2015
Ambasada RP w Republice Łotewskiej ul. Mendieku 6B LV-1010 Ryga, Łotwa Ułożenie dodatkowego okablowania strukturalnego na odcinku od maszynowni windy (P) do pomieszczenia serwerowni (2p.) 19.10.2011 30.11.2015
Gdański Teatr Szekspirowski ul. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk Serwis i utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej będących w okresie gwarancji SSP, DSO, SDTW (instalacje słaboprądowe) 18.09.2015 18.09.2016
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo Przeniesienie urządzeń systemów SSWiN, CCTV na czas remontu 25.08.2015 w realizacji
budynki Urzędu Miejskiego Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12; ul. Milskiego 1 Wykonanie systemu TV Dozoru, ułożenie instalacji oraz zamontowanie kamery zewnętrznej 10.08.2015 30.09.2015
Konsulat Generalny RP w Łucku na Ukrainie ul. Dubniwska 22b Przeprowadzenie audytu pod kątem systemów zabezpieczenia technicznego wraz z wykonaniem dokumentacji oraz sporządzenie dokumentacji projektowej dla zaproponowanych w wyniku audytu rozwiązań technicznych. 05.08.2015 30.11.2015
Energa Operator GPZ Toruń-Podgórz Dostawa i uruchomienie urządzeń kontroli dostępu 13.07.2015 07.10.2015
Oddział Okręgowy NBP w Gdańsku Żabiance ul. Subisława 20 Zaprojektowanie i wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego 30.04.2015 30.10.2015
Zajezdnia Franowo Poznań Przegląd systemów zabezpieczeń DECT-KIRK, SSWiN, KD, Commend, CCTV DIVA 31.03.2015 17.04.2015
Obiekty 18 WOG Konserwacja kwartalna SSWiN, TSN, SKD, ppoż, SA, SAIK 04.03.2015 do 31.01.2016
(w realizacji)
Gdański Uniwersytet Medyczny Uruchomienie systemu Commend 25.02.2015 01.06.2015
PKO BP S.A. Gdynia ul.Waszyngtona 17 WATERFRONT Wykonanie okablowania i instalacji CCTV, Wykonanie okablowania do KD, SKD – zakup i montaż sprzętu, System Telewizji Dozorowej-zakup i montaż, Telewizja Dozorowa-konfiguracja i uruch. KD – konfiguracja i uruchomienie; Wykonanie instalacji SSWiN, SAIK - PKO BP w budynku Waterfront Gdynia.

Instalacja SSWiN, KD, CCTV, SAIK, PKO BP Oddział 1 Waterfront Gdynia; PKO BP Oddział 1 Waterfront GdyniaInstalacja SSWiN, KD, CCTV, SAIK.

Wykonanie instalacji SSWiN, SAIK PKO BP Bank Hipoteczny Waterfront Gdynia
10.02.2015 W realizacji
Warszawa COPD Wólczyńska, Wykonanie Zdalnego Centrum Nadzoru w tym dostarczenie urządzeń i oprogramowania dla uruchomienia systemu instalowanego na terenie COPD oraz jego integracja z CCTV, SSWiN, SAP; Opracowanie i wdrożenie oprogramowania komunikującego Centralę Pożarową Schrack z Systemem FCWnx; SKD oparte o FCWnx; 07.01.2015 15.11.2015
Obiekty Energa O.: Gdańsk, Olsztyn, Koszalin Serwis, konserwacja i przegląd SKD 08.01.2015 08.01.2016
PKO BP S.A. - Województwa pomorskie, kujawsko pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio -pomorskie Serwis ppoż 22.12.2014 22.12.2017
PKO BP S.A. - Cały kraj Instalacja systemów bezpieczeństwa SSWiN, CCTV,SKD 22.12.2014 22.12.2017
Warszawa przy ul. Wólczyńskiej, obiekt Centrali PKO przy ul Puławskiej i Wólczyńskiej Wykonanie i uruchomienie systemu FCWnX 10.12.2014 18.12.2014
Warszawa ŻIH Modernizacja SSP 26.11.2014 22.12.2014
GPZ Ociąż obiekt Energa-Operator dostawa i instalacja SKD 12.11.2014 09.12.2014
PKO BP S.A. ul. Puławska 15 Warszawa usługa szkoleniowa FCWnx 23.10.2014 31.10.2014
Instytut Maszyn Przepływowych PAN analiza funkcjonalna stanowiska do badania generatorów wolnoobrotowych, dobór podzespołów, zaprojektowanie oraz wykonanie prototypowego stanowiska badawczego; opracowanie i instalacja oprogramowania automatycznego zbierania i obrazowania danych pomiarowych 09.10.2014 19.12.2014
Metro Warszawskie dostawa i uruchomienie direcdoor 25.08.2014 01.09.2014
Warszawa II linia metra Prace teletechniczne 22.07.2014 30.09.2014
Energa Elektrownie Ostrołęka wymiana kontrolerów, separacja zasileń w budynku dyrekcyjnym oraz prace bazodanowe 09.06.2014 04.07.2014
Gdański Teatr Szekspirowski ul. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk dostawa urządzeń i materiałów w zakresie instalacji teletechnicznych 05.05.2014 06.06.2014
Ambasada RP w Rydze Łotwa konfiguracja i podłączenie wideorejestratora 28.04.2014 19.05.2014
PKM Pomorska Kolej Metropolitalna Gdańsk Instalacje teletechniczne 24.04.2014 30.10.2015
PDC w Gdańsku ul. Nowy Świat 40, PDC w Gdyni obsługa serwisowa obiektów IBM 07.04.2014 31.11.2016
Ambasada RP w Rydze Łotwa przegląd i konserwacja SZT 26.03.2014 04.04.2014
OLIVIA FOUR Projekt i instalacja SKD 07.02.2014 01.08.2014
Elektrownia Ostrołęka rozbudowa SKD 07.02.2014 13.03.2014
CWTiDMW Wejherowo konserwacja SSWiN, TSN, SKD, przegląd barier SICK 07.02.2014 31.01.2015
Energa-Operator S.A. Koszalin KD 18.12.2013 31.12.2013
Konsulat Generalny RP w Doniecku Projekt, dostawa, montaż i instalacja SZT wraz dokumentacją powykonawczą 05.12.2013 11.02.2014
Stacja elektroenergetyczna Zagórów Zakup Direcdoor wraz z uruchomieniem 18.11.2013 03.12.2013
NBP Gdańsk ul. Okopowa 1 dokumentacja projektowa w zakresie konsolidacji dwóch systemów SSWiN 22.10.2013 06.12.2013
Gdynia Waterfront Sp. z o.o. modernizacja CCTV 23.09.2013 11.10.2013
Konsulat Generalny RP w Kolonii Dostawa, montaż i instalacja SZT- Konsulat Generalny RP w Kolonii 30.09.2013 25.11.2013
Energa Elektrownie Ostrołęka Dostosowanie SKD do funkcjonalności wizualizacji ruchu osobowego w systemie FCWnx 25.09.2013 07.11.2013
Energa-Operator S.A. Obiekty na terenie kraju. Konserwacja, naprawa, serwis - przegląd SKD 20.08.2013 26.09.2013
Miasto Gdynia Wsparcie i kontrola informatyczna projektu „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni 14.08.2013 31.10.2014
Miasto Elbląg Wykonanie robót elektrycznych przy budowie Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu. 02.08.2013 03.12.2013
Exence S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce dostawa urządzeń CASI 16.08.2013 09.09.2013
Marina budynki 2 i 3 w Sopocie instalacje teletechniczne 05.08.2013 23.08.2014
CWTiD MW zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejących elektronicznych systemów wspomagających ochronę fizyczną w obiektach w m. Wejherowo, Łężyce, Gdynia Oksywie, oraz budowa nowych systemów nadzoru wizyjnego w m.: Międzyzdroje, Góra Szwedów, Niechorze. 30.07.2013 11.12.2013
Energa –Operator, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Upgrade oprogramowania „ Facility Commander Wnx” oraz sprzedaż, montaż i instalacja wersji 7.7 oprogramowania do zarządzania SKD 11.06.2013 25.06.2013
Teatr Szekspirowski Gdańsk Instalacje teletechniczne -SAP, DSO, SSWiN, SKD, Oddymianie, Sieć strukturalna, Centrala Telefoniczna, CCTV, Detekcja Tlenku Węgla, Instalacja inspicjencka 20.05.2013 26.09.2014
Olivia Point &Tower- 4 i 5 piętro Instalacje systemów KD i CCTV 04.03.2013 17.05.2013
Obiekty na terenie kraju SAP, DSO, Oddymianie, Oświetlenie, EST-3 Wykonywanie projektów lub wykonanie i uruchomienie systemów wg każdorazowego osobnego Zlecenia we wskazanych obiektach PKO BP S.A 18.03.2013 18.03.2016
Ambasada RP w Rydze Łotwa Montaż i konfiguracja Systemu Zabezpieczenia Technicznego 15.02.2013 22.03.2013
Energa-Operator S.A. Obiekty na terenie kraju. Konserwacja, przegląd i serwis SKD 14.02.2013 31.12.2013
MTG-Centrum Wystawienniczo-Targowym w Gdańsku Letnicy Świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych 25.01.2013 31.12.2015
Exence S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce dostawa urządzeń CASI 24.01.2013 31.01.2013
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk odbudowa i modernizacja instalacji ppoż 31.12.2012 23.01.2013
CWTiD MW w Wejherowie Dostawa urządzeń do elektronicznych systemów nadzoru wspomagających system ochrony technicznej 19.12.2012 27.12.2012
PKO BP S.A. Na terenie całego kraju Wykonywanie projektów, wykonywanie i uruchamianie systemów: SAP, DSO, SSWiN, KD, CCTV 12.12.2012 12.12.2014
CWTiD MW w Wejherowie Naprawa SSWiN, SKD i TSN 23.11.2012 10.12.2012
CWTiD MW w Wejherowie zakup kart zbliżeniowych i filmów do urządzenia drukującego karty 23.11.2012 10.12.2012
Centrum wystawienniczo-Konferencyjne AMBER-EXPO w Gdańsku Wykonanie SSP,DSO 11.05.2012 27.12.2012
Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu Montaż sprzętu Zabezpieczenia Technicznego 09.10.2012 10.12.2012
Energa - Operator S.A. Gdańsk Rozbudowa Centralnego Systemu Kontroli Dostępu (CSKD) 01.10.2012 07.11.2013
CWTiDMW Wejherowo usługi koordynacji prac teletechnicznych oraz konsultacje i doradztwo w zakresie rozwiązań projektowych "Budowa elektrowni wiatrowych" 01.10.2012 16.01.2013
Energa Elektrownie Ostrołęka stała obsługa w zakresie przeglądów i konserwacji Systemu Kontroli Dostępu 01.09.2012 01.09.2015
CWTiD MW w Wejherowie Naprawa KD 10.09.2012 30.10.2012
Gmina Miasta Gdynia Wykonanie projektu dotyczącego wprowadzenia metadanych zleconego przez Gmina Gdynia 10.09.2012 21.02.2013
PKO BP ,ul. Wólczyńska 133, Projekt D0113PKO BP ,ul. Wólczyńska 133 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku biurowego 07.08.2012 2012.12.17
OLIVIA GATE w Gdańsku wraz z Kancelaria Tajną Spółki ENERGA S.A. Stała obsługa w zakresie przeglądów i konserwacji Systemu Kontroli Dostępu, SSWiN, CCTV 29.06.2012 2015.06.30
JW. Wejherowo, Gdynia DMW, Gdynia-Oksywie, Łężyce – Naprawa SSWiN, SKD, CCTV prace po konserwacyjne 10.07.2012 2012.06.28
Zajezdnia FRANOWO w Poznaniu Realizacja instalacji teletechnicznych dla Zajezdni Franowo w Poznaniu 15.05.2012 2014.06.30
ENERGA Operator S.A. Oddział w Gdańsku Dostawa urządzeń SKD i uruchomienie systemu 2012.04.17 2012.04.27
Nowe Centrum Targowe – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku - Letnicy Dostosowanie BMS do obsługi magistrali Mod-Bus 2012.03.30 2012.04.30
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia Projekt SSKD 2012.03.27 2012.05.28
Nowe Centrum Targowe – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku – Letnicy biura GARG (InvestGDA) Instalacje teletechniczne 2012.03.23 2012.07.30
CWTiD MW w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 277 Konserwacja i usuwanie awarii w SSWiN, CCTV, SKD, SAP, szlabany, bariery laserowe 2012.02.16 2013.01.31
CWTiD MW w Wejherowie JW Wejherowo, Rumia Usunięcie awarii CCTV, SSWiN 2012.01.09 2012.01.31
PDC w Gdańsku ul. Nowy Świat 40 okablowanie, montaż i uruchomienie (bez dostaw sprzętu) systemów CCTV, SSWiN z KD wraz z wykonaniem wizualizacji SSWiN z KD 31.01.2012 2012.12.20
Centrum Przetwarzania Danych dla IBM Gdańsk, ul. Nowy Świat 40 CCTV, SSWiN, SKD 2012.01.31 2012.04.10
O.P.G-K. OPEGIEKA Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg Zakup i dostawa bezzałogowych pojazdów latających z wyposażeniem 2012.01.30 2012.04.02
CWTiD MW w Wejherowie JW Wejherowo Usunięcie awarii szlabany 2011.12.12 2011.12.20
budynek biurowy OLIVIA GATE – Olivia Business Centre Sp. z o.o., Sp. k-a w Gdańsku SSKD, CCTV, SSWiN 2011.11.15 2012.05.25
ENERGA – Operator S.A. EOP S.A. przy ul. Marynarki Polskiej i M. Reja w Gdańsku Koncepcja i projekt integracji i modernizacji systemów CCTV 2011.11.15 2011.12.23
Obiekty PKO BP S.A. ul. Wólczyńska 133 Rozbudowa systemów bezpieczeństwa 2011.11.07 w realizacji
CWTiD MW w Wejherowie 84-200 Wejherowo, obiekt JW. Wejherowo Modernizacja Systemów bezpieczeństwa 2011.11.07 2011.11.24
ENERGA Operator S.A. Oddział w Olsztynie Dostawa i uruchomienie systemu SKD 2011.10.04 2011.11.10
Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku; prywatne gospodarstwo w Łomnicy; Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie Monitoring przestrzeni, baza wiedzy, audyt 2011.09.05 2011.12.10
CWTiD MW w Wejherowie 84-200 Wejherowo, obiekt JW. Wejherowo, JW. Rumia Naprawa systemów bezpieczeństwa 2011.09.29 2011.10.28
obiekty PKO BP S.A. wg odrębnych zleceń - 8 obiektów Projekty i wykonanie SAP 2011.09.13 2011.10.31
CWTiD MW w Wejherowie 84-200 Wejherowo, obiekty JW. Wejherowo, JW. Rumia SSWiN, CCTV 2011.08.23 2011.09.23
C & C Partners Spółka z o.o. ul. 17 Stycznia 119,121, Leszno System KeyProcessor 2011.08.12 2011.11.24
AAT Holding Spółka z o.o. ul. Puławska 431 02-801 Warszawa Dostawa kontrolerów Direc Door 2011.07.11 2011.07.18
obiekty PKO BP S.A. wg odrębnych zleceń - umowa otwarta DBE-2011-0065 SAP, DSO 2011.07.11 2012.12.31
ENERGA – Operator S.A. Oddział Kalisz, Olsztyn, Gdańsk SSKD 2011.07.19 2011.11.21
Pomorskie Centrum GIS opracowanie dokumentacji technicznej, przetargowej na transformację zasobu geodezyjno-kartograficznego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej UM Gdyni 2011.07.04 2011.07.06
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia SSKD 2011.07.06 2011.11.25
Zakład Karny w Kamińsku 11-220 Górowo Iławieckie, ul. XXX-lecia PRL 1, Kamińsk Dostawa i montaż SSWiN i CCTV 2011.06.20 2011.10.28
Alarmy 76-200 Słupsk, ul. Batalionów Chłopskich 9 Dostawa urządzeń (dot. ENERGA Operator Słupsk) 2011.06.17 2011.07.06
Centrum Magazynowo-Składowe w Gdyni, przy ul. Hutniczej 53 SSP 2011.05.10 2011.08.16
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn Dostawa microdrone – bezzałogowy aparat latający 2011.04.13 2011.06.14
Obiekty CWTiDMW JW Wejherowo, Łężyce, Gdynia, Gdynia-Oksywie, Rumia Konserwacja Systemów bezpieczeństwa i barier laserow. 2011.04.13 2012.01.31
Nowe Centrum Targowe – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku - Letnicy Projekt i wykonanie sieci teletechnicznej 2011.04.05 2012.06.27
ZEUS S.A. ul. Obrońców Westerplatte 1 83-00 Pruszcz Gdański Budowa stanow. diagnost. i szkol. w dziedzinie zabezp. technicz 2011.03.28 2011.05.09
Obiekty CWTiDMW w m. Wejherowo Naprawa systemów bezpieczeństwa 2011.01.12 2011.03.29
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Rekonfiguracja oprogramowania systemu alarmowego i systemu KD 2011.02.08 2011.03.24
Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk Modernizacja SSKD 2011.01.10 2011.05.18
Energia Elektrownie Ostrołęka S.A. ul. Elektryczna 5 Ostrołęka Budowa SSKD 2010.12.06 2011.03.31
GWŁ w JW. 1872 w Słupsku Instalacje teletechniczne 2010.12.01 2010.12.30
Studencki Dom Marynarza w Gdyni DSO 2010.11.15 2010.12.30
Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK ul. Narutowicza 11/12 Gdańsk Dostawa urządzeń do kodowania i multipleksowania strumieni IP dla projektu MAYDAY EURO 2012” 2010.11.03 2010.12.15
Obiekty CWTiDMW w m. Wejherowo Naprawa CCTV 2010.11.03 2010.12.10
Obiekty CWTiDMW w m. Wejherowo Naprawa SSKD 2010.11.03 2010.12.10
Stadion Piłkarski PGE Arena Gdańsk CCTV 2010.10.21 2011.10.28
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Instytut IT w Warszawie Siemens, DVR Head End Equipment 2010.09.30 2011.02.01
obiekty PKO BP S.A. wg odrębnych zleceń umowa otwarta DBE-2010-0067 SSWiN, CCTV, SKD 2010.08.26 2012.12.31
Nowe Centrum Targowe – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku - Letnicy Kompleksowy projekt instalacji teletechnicznych 2010.07.05 2012.02.24
budynek administracyjno-biurowy UM w Olsztynie Instalacje teletechniczne 2010.03.11 w realizacji
Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku Projekt i wykonanie CCTV 2010.05.10 2010.07.30
Salon Samochodowy TOYOTA w Chwaszczynie Projekt i wykonanie instalacje teletechniczne 2010.03.24 2010.07.28
Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu Wykonanie SSP 2010.03.12 2010.05.06
JABIL Circuit Poland Sp. z o.o. Jabil Assembly Poland Sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Lotnicza 2 Projekt i wykonanie SKD 2009.04.01 w realizacji
Dworzec Kolejowy w Elblągu Wykonanie DSO, SSP ze sterowaniem oddymiania 2010.03.11 2011.12.30
Obiekty PWT w m. Gdynia Budynek Dowództwa MW Gdynia, Logistyki DMW Gdynia Konserwacja SSWiN, CCTV, SKD, SSP 2010.02.15 2010.12.31
Obiekty CWTiDMW w m. Wejherowo Konserwacja SSWiN, CCTV, SKD, SSP 2010.02.15 2010.12.31
Zespół Kin Silver Screen w obiekcie MALTA w Poznaniu Projekt i wykonanie SSP, DSO, SKD, SSWiN, CCTV 2008.12.11 2010.03.23
Obiekt Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku Projekt i wykonanie SSP, DSO, SSWiN, SKD, SIiKP, System Instalacji Medycznych 2009.11.30 2011.12.27
Totalizator Sportowy Oddział w Gdańsku Projekt i wykonanie SSP 2010.02.24 2010.03.31
Nordea Bank Polska Gdynia, ul. Chwaszczyńska Projekty instalacji CCTV, SSWiN, SKD 2010.02.10 2010.06.18
PKO BP SA O1 i O2 Gorzów Wielkopolski O1 Człuchów, O1 Połczyn Zdrój Projekt i wykonanie CCTV, SSWiN, SKD 2009.12.15 2009.12.28
Jednostka Wojskowa Wejherowo Projekt i wykonanie SSWiN 2009.12.09 2009.12.29
Jednostka Wojskowa Wejherowo Projekt i wykonanie CCTV 2009.12.09 2009.12.29
Jednostka Wojskowa Wejherowo, Rumia Projekt i wykonanie SSWiN, SKD 2009.12.09 2009.12.29
Jednostka Wojskowa Wejherowo, Rumia, Łężyce Konserwacja SSWiN, CCTV i KD 2009.03.01 2009.12.31
PKN Orlen SA stacja paliw 4072 w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 2, Region Zachodni Projekt i wykonanie CCTV 2009.09.29 2009.09.30
IBM Polska Sp. z o.o. UAB IBM Lietuva, LT-09312 Vilnius Modernizacja SKD 2009.09.07 2009.10.22
PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Gdyni ul. Wójta Radtkego 53 SSWN, CCTV, SKD 2009.02.02 2009.08.27
Budynek dydaktyczny Collegium Anatomicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska Projekt i wykonanie ST, SKD, SSP, SSWiN, CCTV 2008.09.26 2009.07.31

CTV System Telewizji Dozoru,
SSWN System Sygnalizacji Włamania i Napadu,
SKD System Kontroli Dostępu
SSP System Sygnalizacji Pożaru,
SN System Nagłośnienia
ST Sieć Teleinformatyczna
SLK System Liczenia Klientów
DSO Dźwiękowy System Ostrzegawczy
SIiKP System Interkomowy i Kontroli Przejść