Postępowania dofinansowane ze środków publicznychProgram PBS III

Projekt "Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego", dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3. Archiwum ogłoszeń

 


Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR

Projekt „Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

Planowanym efektem projektu będzie opracowany typoszereg produktów, obejmujących inteligentne znaki stojące, wiszące i mobilne, wyświetlające dynamicznie aktualizowaną zalecaną prędkość jazdy, określaną samoczynnie. Wbudowany w znaki dorogowe moduł elektroczniny umożliwi wielomodalny pomiar warunków ruchu (wizyjny, akustyczny i analizę warunków meterologicznych).

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Konsorcjum w składzie:
- Politechnika Gdańska - Lider Konsorcjum
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Siled Sp. z o.o.
- Microsystem Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 902 082,72 zł.
Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 929 720,59 zł

Termin realizacji projektu to 01.07.2017 – 30.06.2020 r.