Privacy Policy

Inspektor Ochrony Danych, jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


mgr Alicja Klajbor, Asystentka Zarządu- Inspektor Ochrony Danych

adres: ul. Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk (z dopiskiem „IOD”)
e-mail: iodo@microsystem.com.pl
telefon: +48 58 551 09 72