Pracownicy

1. Georgis Bogdanis - Dyrektor
2. Wiktor Hajduk - Zastępca Dyrektora
3. Ewa Bajerowicz - Główna Księgowa
4. Alicja Zielińska – Kierownik Biura
5. Karolina Bogdanis - Specjalista ds. administracyjnych
6. Wiesława Sobczak – Specjalista ds. administracyjnych
7. Alicja Klajbor – Asystentka Zarządu
8. Marlena Hajduk – Specjalista ds. marketingu
9. Przemysław Bartnik – Dyrektor ds. Administracyjno- Prawnych
10. Marian Bartnik – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
11. Artur Dettlaff – Kierownik działu przygotowania usług
12. Sławomir Kamiński – Specjalista ds. przygotowania usług
13. Zbigniew Świrkowicz – emerytowany pracownik
14. Adrian Grodzicki – Specjalista ds. zabezpieczeń
15. Łukasz Klajbor – Dyrektor Techniczny
16. Sebastian Stefański - Dyrektor Zarządzający
17. Jacek Zieliński - Specjalista ds. zabezpieczeń
18. Leszek Hennig - Specjalista ds. zabezpieczeń
19. Mirosław Sip - Specjalista ds. zabezpieczeń
20. Tomasz Dziewiątkowski - Specjalista ds. zabezpieczeń
21. Jan Dawidowski - Specjalista ds. zabezpieczeń
22. Grzegorz Zięba - Specjalista ds. zabezpieczeń
23. Mariusz Waś - Specjalista ds. zabezpieczeń
24. Bartosz Zieliński - Instalator
25. Paweł Waś - Instalator
26. Michał Ciechanowicz - Instalator
27. Michał Kiszkurno - Specjalista ds. nowych technologii - aparaty latające
28. Janusz Szczypior - Administrator bazy danych Microsystem
29. Mateusz Marciniak - Instalator serwisant
30. Tomasz Gołaś - Instalator serwisant
31. Filip Giera - Specjalista ds. wdrożeń i obsługi klienta
32. Leszek Mirjuk - Kierownik serwisu region Warszawa
33. Arkadiusz Leśnikowski - Instalator serwisant region Warszawa
34. Artur Gałązka - Instalator serwisant region Warszawa
35. Grzegorz Brynda - Instalator serwisant region Warszawa
36. Arkadiusz Piątkowski - Magazynier Archiwym24
37. Małgorzata Jastalska - Operator Digitalizacji Archiwum24
38. Katarzyna Miłosz - Archiwista Archiwum24
39. Jacek Kowalczyk - Kierownik Projektu IODO24